Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:a_corunha:economia_e_goberno:orzamentos_municipais_pospetroleo
Traduccions d'aquesta pàgina:

A Coruña postpetroli: Pressupost municipal postpetroli

Descripció

Revisar els pressuposts i el nivell d'endeutament a la llum d'un context permanent de declivi de l'activitat econòmica actual (mesurat pel PIB). La reformulació dels comptes públics s'hauria de fer sota paràmetres netament diferents de les receptes actuals promogudes des de la Unió Europea o el Fons Monetari Internacional que, conforme a la doctrina neoliberal, no fan més que aprofundir en les contradiccions que van portar de forma accelerada a la situació de crisi actual.

En un context de reestructuració econòmica general també hi ha d'haver un canvi revolucionari en la manera d'entendre els comptes públics en matèria d'ingressos com de despeses.

Sens detriment dels serveis públics gratuïts fonamentals, el dret dels quals hauria de romandre inalienable, s'hauria de caminar cara una reconfiguració més descentralitzada, més autònoma, davant el gigantisme d'estructures administratives on la burocràcia i el dirigisme centralitzador absorbeix una part creixent dels recursos públics i que hauria d'utilitzar-se en favor d'una extensió de la gratuïtat dels mateixos.

Estat

Comentaris

En positiu

  • :-) Ajudarà a un estalvi global de les despeses municipals.
  • :-) Contribuirà a una major independència financera tant respecte d'altres organismes de l'Estat com de les entitats de crèdit privades.

En negatiu

  • :-( Evitarà entrar en una espiral d'endeutament sense sortida.

Referències (bibliografia, etc.).

Arxius annexos.

ca/a_corunha/economia_e_goberno/orzamentos_municipais_pospetroleo.txt · Darrera modificació: 2014/09/23 14:01 per argelaguerentransicio

Municipios pospetroleo